Interview met Siegfried Gänßlen

„Duurzaamheid is voor ons een belangrijke inspiratiebron bij de productontwikkeling“

Hij draagt de verantwoording voor het internationale ondernemings- en duurzaamheidsbeleid van de Hansgrohe Groep: de directievoorzitter Siegfried Gänßlen. Hier spreekt hij over de ambitieuze doelen van 'zijn' Green Company.

Welke zwaartepunten legt de Hansgrohe Groep momenteel bij de duurzame ontwikkeling van de onderneming?

Siegfried Gänßlen: In het middelpunt van onze activiteiten staat de implementatie van het onderwerp duurzaamheid in de dagelijkse gang van zaken. Hiertoe behoort vooral de consequente verdere ontwikkeling van onze organisatiestructuur. Wij hebben een besturend comité met werkgroepen voor alle relevante thema's op het gebied van duurzaamheid in het leven geroepen. Daarmee zijn we begonnen om een geïntegreerd managementsysteem voor milieu, arbeidsveiligheid en kwaliteitsmanagement in de hele Groep op te zetten.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van de huidige activiteiten?

S.G.: Helemaal bovenaan onze agenda staat klimaatbescherming. Op dit punt hebben wij onszelf verplicht om onze CO2-emissies tot 2013 met 20 procent omlaag te brengen. Bovendien brengen wij voortdurend nieuwe, innovatieve producten op de markt, die wat betreft het ontzien van grondstoffen en milieubescherming nieuwe maatstaven aanleggen. Vooral met het oog op voor de toekomst geschikte ontwikkelingen is duurzaamheid voor ons een belangrijke inspiratiebron.

Hoe ziet dat er concreet uit?

S.G.: Wij hebben bijvoorbeeld ftalaathoudende weekmakers in doucheslangen vervangen door milieuvriendelijkere stoffen. Geen gemakkelijke taak voor productontwikkeling en productie, maar wel de moeite waard, omdat wij denken hiermee ook een voordeel op de markt te hebben. Een ander voorbeeld is, dat wij ons heel concreet op de demografische veranderingen voorbereiden en onderwerpen als de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt doelgericht aangaan. 

Wat spreekt u bij deze ontwikkeling het meest aan?

S.G.: Waar ik in ons proces tot het worden van een Green Company zo enthousiast over ben, is dat veel ideeën vanuit onze eigen medewerkers komen. Werknemers dragen allerlei voorstellen aan: van optimalisering van energiebesparende details op de werkplek tot een nieuw product.

Hoe zien de planningen voor de komende jaren er uit?

S.G.: Wij willen onze toonaangevende rol in de duurzame omgang met de grondstof water met talrijke initiatieven verder uitbreiden. Dat de Hansgrohe Groep bij het prestigeproject op het gebied van ressources- en klimaatbescherming , 'Masdar City' in Abu Dhabi is betrokken, geeft aan dat wij hier één van de voortrekkers zijn. Voor ons is dit echter ook een verplichting om meer innovaties voor te bereiden. Belangrijke zwaartepunten van ons engagement zullen bovendien de gebieden werkveiligheid en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt zijn. Wij willen daarnaast nog beter de meerwaarde aantonen die ontstaat uit de combinatie van kwaliteit en verantwoording. Er wordt speciale aandacht besteed aan de verbetering van de transparantie van onze complete leverings- en toegevoegde-waardeketen.

„Wij willen onze toonaangevende rol in de duurzame omgang met water verder uitbreiden.“

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te optimaliseren. Belangrijk: Wij verwerken de gegevens alleen, indien u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter. Cookies geven bijv. toegang tot de websitenavigatie of tot de beveiligde delen van onze website.
Met behulp van cookies wordt onze website statistisch geanalyseerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed bij ons voelt. De gegevens zijn uiteraard anoniem.
Wij maken gebruik van cookies om u individuele inhoud en gepersonaliseerde reclame te tonen.