Hansgrohe is top wat betreft kwaliteit, milieubescherming en werkveiligheid. De verantwoordelijke personen ontvangen de certificaten.

Hansgrohe is top wat betreft kwaliteit, milieubescherming en werkveiligheid. De verantwoordelijke personen ontvangen de certificaten.

Principes van een duurzame onderneming

Sinds de oprichting van de onderneming in het jaar 1901 staat de naam Hansgrohe niet alleen voor ontelbare design- en techniekinnovaties, maar ook voor handelen met zin voor verantwoordelijkheid. 'Duurzaam management' wordt door vele bedrijven uitgeroepen – bij Hansgrohe maakt het echter integraal deel uit van handelsactiviteiten op internationaal niveau. Het is volledig meetbaar te bevatten.

Uit verantwoordelijkheid voor de maatschappij handelt de Hansgrohe Groep in die zin dat:

  • gezondheid en veiligheid van alle medewerkers op hun werkplek zijn gewaarborgd;
  • de milieuvriendelijkheid, veiligheid en de hoogste kwaliteit van haar productie en producten zijn verzekerd;
  • water en andere waardevolle grondstoffen verantwoord en duurzaam gebruikt worden en de ethische principes volledig worden nageleefd.

De Hansgrohe Groep formuleert strategische duurzaamheidsdoelen en implementeert deze in haar bedrijfsprocessen. Een managementsysteem verenigt aspecten van milieubescherming, kwaliteitsmanagement en werkveiligheid onder één dak.

De Hansgrohe groep

  • neemt de eisen en behoeften van haar klanten en gebruikers van haar producten als leidraad;
  • stelt veilig, dat alle geldende wettelijke en overige specificaties worden nageleefd. Hiervoor voert de onderneming regelmatig interne controles en trainingen uit en werkt zij nauw en op basis van vertrouwen samen met technische organisaties en instanties;
  • scherpt op de verschillende vakgebieden van haar medewerkers het bewustzijn aan van het belang van gezondheids- en milieubescherming, van werkveiligheid en kwaliteitsbewaking evenals de duurzame omgang met water en andere kostbare grondstoffen. Daartoe behoort ook dat de onderneming hen – vooral in het kader van continue verbeteringsprocessen – actief betrekt;
  • onderwerpt alle bedrijfsactiviteiten regelmatig aan een risicobeoordeling, om potentiële gevarenbronnen tijdig te signaleren en uit te schakelen. Bovendien onderzoekt de onderneming alle voorvallen of alle 'bijna-voorvallen' en analyseert hun oorzaken, zodat zwakke plekken blootgelegd en geëlimineerd worden. Op deze basis ontwikkelt de onderneming extra, preventieve strategieën;
  • stelt geschikte technologieën, gereedschappen en processen alsook alle noodzakelijke informatie ter beschikking, die de medewerkers bij de implementatie en verwezenlijking van deze principes zo goed mogelijk ondersteunen;
  • werkt nauw samen met haar leveranciers en lasthebbers, om veilig te stellen dat diens prestaties en praktijken voldoen aan de eisen die uit deze principes voortvloeien;
  • controleert in het kader van haar milieu-, gezondheids-, werkveiligheids- en risicomanagement de naleving van deze principes in regelmatige intervallen met als doel haar gezondheids-, arbeids- en milieubescherming verder te verbeteren. Bovendien laat de onderneming de effectiviteit van zijn managementsystemen en maatregelen regelmatig door onafhankelijke instellingen controleren.

Duurzaamheid bij Hansgrohe: veelvuldig gecertificeerd

Certificaten voor Hansgrohe beheersystemen

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te optimaliseren. Belangrijk: Wij verwerken de gegevens alleen, indien u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter. Cookies geven bijv. toegang tot de websitenavigatie of tot de beveiligde delen van onze website.
Met behulp van cookies wordt onze website statistisch geanalyseerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed bij ons voelt. De gegevens zijn uiteraard anoniem.
Wij maken gebruik van cookies om u individuele inhoud en gepersonaliseerde reclame te tonen.