Aansprakelijkheid voor schadevergoeding

Stand april 2011

Voor de aansprakelijkheid van Hansgrohe België NV, ongeacht op basis van welke rechtsgrond, geldt het volgende:

  1. Onze aansprakelijkheid voor schade die door ons, een van onze plaatsvervangers of wettelijke vertegenwoordigers opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt, is in omvang onbeperkt. Bij schade aan leven, lichaam of gezondheid is de omvang van onze aansprakelijkheid onbeperkt, ook bij eenvoudig nalatig plichtsverzuim door ons, een van onze plaatsvervangers of wettelijke vertegenwoordigers.  
  2. Voor geringe nalatigheid zijn wij anders uitsluitend aansprakelijk, indien daardoor niet wordt voldaan aan een plicht die de correcte uitvoering van de overeenkomst eerst mogelijk maakt en op de vervulling waarvan de gebruiker daarom vertrouwt en mag vertrouwen (wezenlijke contractuele verplichting). Bij niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen is – zolang er geen sprake is van een situatie volgens lid 1 – de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die typisch kan ontstaan in het kader van het gebruik van onze website.
  3. De aansprakelijkheidsuitsluiting of -beperking geldt niet, indien wij een gebrek opzettelijk verzwegen hebben, garantie voor de eigenschappen van de zaak gegeven hebben of aansprakelijk zijn volgens dwingende wettelijke bepalingen zoals de wet op de productaansprakelijkheid.  
  4. Verder is onze aansprakelijkheid uitgesloten. 
  5. Het recht van de koper op vergoeding van zinloos gemaakte kosten in plaats van het recht op schadevergoeding ter vervanging van de prestatie, blijft onverminderd van kracht.  

Hansgrohe maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Je kunt alle cookies accepteren of het gebruik van cookies zelf aanpassen en onsze verklaring omtrent de bescherming van persoonsgegevens inzien.

   

Ik accepter alle cookies