Gebruiksvoorwaarden e-card

Stand maart 2012 

Voor de door Hansgrohe België NV aangeboden e-cardservice gelden onderstaande gebruiksvoorwaarden.  

1. E-cardservice

Wij bieden de gebruikers van de website www.hansgrohe.be een e-cardservice aan. Hiermee kan de gebruiker e-mails naar door hem gekozen ontvangers en door hem ingevoerde e-mailadressen verzenden. De gebruiker bepaalt zelf de inhoud van zijn berichten, op de impressumgegevens na, en kiest een van de door ons ter beschikking gestelde afbeeldingen voor zijn e-card. De verzending gebeurt niet-versleuteld of vindt niet plaats indien wij een desbetreffende verklaring van de bestemmeling hebben ontvangen.

2. Onze verantwoordelijkheden

De e-cardservice wordt vrijwillig en gratis door ons ter beschikking gesteld en kunnen wij te allen tijde stoppen of beperken. Wij controleren de juistheid van de ingevoerde e-mailadressen niet en garanderen de beschikbaarheid van de service of de succesvolle verzending of aankomst van de e-mails niet.  

3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker bevestigt dat de bestemmeling akkoord gaat met de ontvangst van een bericht.De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de inhoud die door hem/haar resp. zijn/haar vertegenwoordigers of door andere personen met toegang tot zijn internetaccount opgesteld, geselecteerd en verzonden wordt. De gebruiker mag daarbij niet in strijd handelen met de geldende wetgeving en met name geen illegale, auteursrechten schendende of aanstootgevende inhoud verspreiden. Het gebruik van de e-cardservice voor het verzenden van massa-e-cards en elke andere vorm van reclame- of marketingboodschappen of kettingbrieven is niet toegestaan.

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor zijn gedrag

Bij niet-nakoming van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen is de gebruiker tegenover ons aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen.De gebruiker vrijwaart ons bovendien van eventuele aanspraken van derden die wegens een schending van rechten van derden op basis van zijn/haar gebruik op ons worden verhaald. Wanneer de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, de toepasselijke wetgeving en de goede zeden overtreedt, behouden wij ons het recht voor het gebruik tijdelijk of permanent uit te sluiten. 

Informatie over gegevensbescherming  

Wanneer u onze functionaliteit E-card gebruikt, zullen wij de e-mailadressen en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het door u ingevoerde bericht en uw IP-adres op basis van de wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met onze privacybeleid indienen en gebruiken.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te optimaliseren. Belangrijk: Wij verwerken de gegevens alleen, indien u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter. Cookies geven bijv. toegang tot de websitenavigatie of tot de beveiligde delen van onze website.
Met behulp van cookies wordt onze website statistisch geanalyseerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed bij ons voelt. De gegevens zijn uiteraard anoniem.
Wij maken gebruik van cookies om u individuele inhoud en gepersonaliseerde reclame te tonen.