Gebruiksvoorwaarden ‘Dealer aanbevelen’

Stand maart 2012

Voor de door Hansgrohe België NV aangeboden functie ‘Dealer aanbevelen’ gelden onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. Service

Wij stellen de gebruikers van onze websites de functionaliteit "Doorverwijzing naar dealers" ter beschikking. De gebruiker kan door middel van de functionaliteit Dealer zoeksysteem dealers zoeken en vervolgens zijn adresgegevens aan de door hem/haar geselecteerde ontvangers per e-mail of sms-bericht verzenden. Daarbij voert de gebruiker zelf de ontvangers en hun adresgegevens in (e-mailadres of mobiele telefoonnummer). Wij genereren dan de inhoud van het bericht (adresgegevens dealer en vereiste impressumgegevens). De gebruiker heeft bij sms-berichten niet de mogelijkheid de tekst te veranderen of te wijzigen, maar kan bij e-mails wel inhoud in de onderwerpregel en de tekst van het bericht invoegen. Verzending geschiedt niet-versleuteld en blijft achterwege met een overeenkomstige verklaring van de ontvanger geadresseerd aan ons. 

2. Onze verantwoordelijkheden

Het beschikbaar stellen van de functionaliteit "Doorverwijzing naar dealer" is een vrijwillige en kosteloze service van ons die wij te allen tijde kunnen opheffen of beperken. Wij controleren de juistheid van de door de gebruiker ingevoerde adresgegevens van de ontvanger niet en garanderen geen beschikbaarheid van de functionaliteit of de succesvolle verzending of aankomst van de e-mails of sms-en. 

3. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker bevestigt dat de ontvanger akkoord gaat een bericht te ontvangen.De gebruiker is, met uitzondering van de door ons beschikbaar gestelde adresgegevens van de dealer, uitsluitend voor de inhoud verantwoordelijk die door hem/haar resp. zijn/haar vertegenwoordigers of andere personen met toegang tot zijn ontvangst wordt opgesteld, geselecteerd en verzonden. De gebruiker mag, voor zover deze de inhoud kan wijzigen of opstellen niet in strijd handelen met de geldende wetgeving, in het bijzonder geen onwettige, auteursrecht overtredende of aanstoot gevende inhoud verspreiden. Het gebruik van de functionaliteit "Doorverwijzing naar dealer" voor het verzenden van massa's E-cards en iedere andere vorm van reclame- of marketingboodschappen of kettingbrieven is niet toegestaan.  

4. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor zijn gedrag

De gebruiker is jegens ons aansprakelijk bij het schenden van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De gebruiker vrijwaart ons bovendien van eventuele aanspraken van derden die wegens een schending van rechten van derden op basis van zijn/haar gebruik op ons worden verhaald. Wanneer de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, de toepasselijke wetgeving en de goede zeden overtreedt, behouden wij ons het recht voor het gebruik tijdelijk of permanent uit te sluiten.

Privacybeleid

Wanneer u gebruik maakt van onze functie ‘Dealer aanbevelen’, zullen wij de e-mailadressen, gsm-nummers en namen die u voor afzender en ontvanger opgeeft, alsook het eventueel door u ingevoerde bericht op basis van de wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met ons  opslaan en gebruiken.

Wanneer u onze functie "Doorverwijzing naar dealer" gebruikt, zullen wij de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en namen opslaan die u als afzender en ontvanger vermeldt, evenals het eventueel door u ingevoerde bericht op basis van de wettelijke bevoegdheden en in overeenstemming met ons privacybeleid indienen en gebruiken.

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruik van de website te optimaliseren. Belangrijk: Wij verwerken de gegevens alleen, indien u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Met cookies werkt onze website veel beter. Cookies geven bijv. toegang tot de websitenavigatie of tot de beveiligde delen van onze website.
Met behulp van cookies wordt onze website statistisch geanalyseerd en verbeterd om ervoor te zorgen dat u zich altijd goed bij ons voelt. De gegevens zijn uiteraard anoniem.
Wij maken gebruik van cookies om u individuele inhoud en gepersonaliseerde reclame te tonen.