Hansgrohe Professional Services
Kwaliteits- en milieunormen

Product- en gebouwcertificeringen bieden zekerheid en bevestigen de kwaliteit

Water is een natuurlijke bron dat wereldwijd aan strenge voorschriften is onderworpen. Tegelijkertijd wordt het als schaarse natuurlijke hulpbron beschermd door milieunormen. AXOR en hansgrohe producten zijn gecertificeerd volgens talrijke kwaliteits- en veiligheidsnormen. Hier tonen wij de meest relevante product- en gebouwcertificeringen. Vakkennis waar onze partners in de sanitaire sector voordeel uit halen.

Overtuigen met vakkennis: overzicht van onze product- en gebouwcertificeringen

 

Water is een waardevol levensmiddel en een natuurlijke hulpbron die beschermd moet worden. Producten die met water in contact komen of waar water doorheen stroomt, zijn dan ook onderworpen aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Zo is er bijvoorbeeld de DVGW-productcertificering van de Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.: deze bevestigt dat de materialen en stoffen die met drinkwater in aanraking komen, hygiënisch veilig zijn en geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het drinkwater zoals vastgelegd in de Duitse drinkwaterverordening.

Bij energiezuinig bouwen, dat door gebouwcertificeringen zoals het Duitse DGNB-label (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) of Amerikaanse LEED (Leadership in Energie and Environmental Design) wordt bekrachtigd, gaat het onder meer over internationale normen voor waterbesparing en de rol die AXOR en hansgrohe producten daarin spelen.

Hansgrohe SE heeft wereldwijd door certificaten laten bevestigen dat zijn producten aan deze kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. De normen verschillen van land tot land en zijn deels wettelijk verplicht, deels vrijwillig – de lijst is lang. Vaak moeten deze productcertificeringen bij aanbestedingen worden voorgelegd – dat vereist vakkennis. Wie hier als sanitairinstallateur mee vertrouwd is, maakt zowel op planners, bouwheren als architecten een goede indruk. Een lijst van de productcertificeringen kan als pdf worden gedownload.

Als extra service biedt Hansgrohe SE ook een te downloaden lijst van internationaal relevante gebouwcertificeringen en voorschriften voor waterbesparing, zonder garanties te geven voor de volledigheid of inachtneming van recente wijzigingen.

Onze projectadviseurs geven u graag meer informatie. Zij zijn ook uw contactpersoon, als u andere certificeringen nodig hebt. Op aanvraag starten wij de nodige opzoekingen.

Voorbeeld van een product- of gebouwcertificatie.
Water is een waardevol levensmiddel en een natuurlijke hulpbron die beschermd moet worden. Daarom zijn AXOR en hansgrohe producten wereldwijd gecertificeerd volgens kwaliteits- en veiligheidsnormen.