Hansgrohe Professional Services
Versie 12/2019

Informatie over de gegevensbescherming

Algemeen

Hansgrohe SE, Auestr. 5-9, 77761 Schiltach, Duitsland en Hansgrohe N.V., Riverside Business Park, Internationalelaan 55K 1070 Brussel, België hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke toestemmingsverklaring. Onderstaand informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden, voor zover niet uitdrukkelijk op de noodzaak van een toestemmingsverklaring wordt gewezen.

Om het gebruik van onze website mogelijk te maken 

Wanneer u het aanbod op onze webpagina’s bezoekt, verzamelen en bewaren wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens om u het gebruik van de website mogelijk te maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres en eventuele gebruikersnamen en wachtwoorden), gegevens over het begin, einde, de aard en omvang van uw gebruik, alsook gegevens over het type van uw browser en besturingssysteem. Het gaat hierbij om een procedure die technisch noodzakelijk is bij het bezoeken van pagina’s op het world wide web. Hetzelfde geldt als u de inhoud van onze newsletters opent (tenzij wettelijk anders is toegestaan, worden onze newsletters alleen verzonden, als u dat wenst en met uw uitdrukkelijke toestemming).

Vrijwillig door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens 

 • Contactformulieren, e-mail, post
  Als u ons via contactformulieren op onze webpagina’s, via e-mail of andere post vrijwillig persoonsgegevens bezorgt, zoals naam, titel, e-mail- of postadres, telefoonnummer, persoonlijke berichten enz., dan worden deze gegevens door ons opgeslagen en gebruikt om de betreffende, aangevraagde services te leveren (bijv. toezending van aangevraagde informatie, beantwoording van technische of andere vragen, reactie op uw feedback op de website). Voor klanten van het Hansgrohe portaal houdt dit ook de doorgifte van specifiek op u afgestemde Hansgrohe productinformatie en -aanbiedingen in.
   
 • Sollicitatieformulier
  Via een sollicitatieformulier op onze website kunt u solliciteren voor een vacature (bijv. een baan, afstudeeropdracht, opleiding) bij een bedrijf van het Hansgrohe concern in uw land. De persoonsgegevens (inclusief toegevoegde bijlagen) die u door middel van het formulier ter beschikking stelt, sturen wij door naar het bedrijf dat de vacature in uw land heeft gepubliceerd. Dit gebeurt uitsluitend voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure. Wij verwijderen uw persoonsgegevens onmiddellijk nadat wij deze hebben doorgestuurd. Het bedrijf dat de vacature heeft gepubliceerd, verwijdert deze gegevens ten laatste zes maanden na de beëindiging van de sollicitatieprocedure. Dit geldt telkens op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichting tot een langere opslag bestaat.
   
 • Dealerzoeksysteem
  Met behulp van het dealerzoeksysteem kunt u via onze website een door u geselecteerde dealer verzoeken contact met u op te nemen. Wij controleren de door u ingevoerde gegevens niet, maar sturen uw aanvraag direct door naar de betreffende dealer, die dan de door u ingevoerde informatie, inclusief uw persoonsgegevens ontvangt. Na het doorsturen, verwijderen wij deze gegevens uit onze systemen, voor zover u niet wenst deel te nemen aan de beoordeling van de dealer en wij niet wettelijk verplicht zijn de gegevens langer op te slaan.
   
 • Dealer aanbevelen
  Wanneer u gebruik maakt van onze functie ‘Dealer aanbevelen’, zullen wij de e-mailadressen, gsm-nummers en namen die u voor de afzender en ontvanger opgeeft, alsook het eventueel door u ingevoerde bericht opslaan om uw bericht te kunnen doorgeven. Na verzending van de e-mail zullen wij de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover wij wettelijk niet verplicht zijn deze langer op te slaan.
   
 • Newsletter/e-mailmarketing
  Indien u zich hebt ingeschreven voor onze newsletter, ontvangt u regelmatig informatie over het bedrijf Hansgrohe en zijn merken hansgrohe en AXOR. Het gaat hierbij om informatie over producten, achtergrondverhalen, wedstrijden, sponsoring enz. Via het registratieformulier hebt u de mogelijkheid uw eigen voorkeuren in te stellen. De inschrijving gebeurt via een zogenoemde dubbele opt-in. Na uw inschrijving via het formulier ontvangt u van ons een e-mail met een link waarmee u ons bevestigt dat u de wettelijke eigenaar van dit e-mailadres bent en dat u in de toekomst newsletters van Hansgrohe wenst te ontvangen. Indien u ons dit vroeger al eens hebt bevestigd, is het mogelijk dat u deze e-mail niet nog een keer ontvangt. Na uw bevestiging ontvangt u de newsletter van Hansgrohe en zijn merken hansgrohe en AXOR. U kunt zich altijd snel en eenvoudig weer uitschrijven voor deze marketingberichten. Klik hiervoor op de link ‘Afmelden’, die u in elke newsletter vindt. De inhoud van de newsletter kan gepersonaliseerd en op uw interesses afgestemd worden. Deze personalisatie is gebaseerd op de informatie die u met ons deelt. Indien u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u niet over een direct opt-out-mechanisme beschikt, kunt u contact met ons opnemen via privacy@hansgrohe.com.
   
 • Gebruik van persoonsgegevens
  Een gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend binnen de strenge grenzen van de wettelijke bevoegdheden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt via e-mail of telefoon geen contact met u opgenomen voor reclamedoeleinden. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende, vrijwillig door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is (1) voor reclame voor eigen aanbiedingen of (2) geven wij deze gegevens door aan andere bedrijven van het Hansgrohe concern voor hun reclameactiviteiten: tot welke groep van personen u behoort (bijv. uw hoedanigheid van Hansgrohe klant of belangstellende), uw naam, titel, academische graad, beroeps-, branche- of bedrijfsnaam, adres (echter geen telefoon- of e-mailgegevens) en geboortejaar. Voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen worden, behalve deze gegevens, eventueel nog andere, rechtmatig door ons verkregen gegevens opgeslagen en gebruikt. Voor zover wij de bovengenoemde gegevens aan andere bedrijven binnen ons concern doorgeven voor hun reclamedoeleinden, zijn deze bedrijven wettelijk verplicht u ervan op de hoogte te stellen dat zij deze gegevens van ons hebben ontvangen (bijv. door een desbetreffende opmerking in hun reclamemateriaal). In dit geval wordt door ons gedurende twee jaar informatie over de herkomst en ontvangers van de gegevens opgeslagen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. 

Informatie over uw gebruiksgedrag 

Omdat wij onze aanbiedingen en reclame optimaal op de behoeften van onze klanten willen afstemmen, hebben wij informatie nodig over het algemene gebruiksgedrag van onze klanten. Daarom genereren wij uit de gebruiksgegevens die wij op toelaatbare wijze verzamelen om het gebruik van onze website mogelijk te maken, gebruiksprofielen met gebruikmaking van pseudoniemen. D.w.z. dat wij alle informatie in de gebruiksgegevens die zou kunnen verwijzen naar uw persoon (zoals IP-adres, gebruikersnamen, wachtwoorden), vervangen door een abstract kenmerk. De gebruiksprofielen worden niet gekoppeld aan gegevens over uw persoon en worden evenmin voor andere doeleinden gebruikt. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor het opstellen van gebruiksprofielen.  

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’ gebruikt. Hierdoor worden IP-adressen slechts in ingekorte versie verder verwerkt, om uit te sluiten dat deze direct aan personen gekoppeld kunnen worden.

Wij gebruiken Google Analytics ook om gegevens van AdWords en het DoubleClick-cookie te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl). Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u respectievelijk onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.com/intl/nl/policies/.

Op enkele van onze webpagina’s hebben wij de tool ‘tynt’ geïnstalleerd. Wanneer inhoud van deze webpagina’s met copy-paste in e-mails of op sociale netwerken (bijv. Facebook) wordt geplaatst, wordt door de tool een link naar de betreffende website toegevoegd en krijgen wij informatie over welke webpagina’s op deze manier via kopiëren en plakken werden bezocht. Deze informatie wordt op zuiver anonieme basis verzameld. Hansgrohe kan op geen enkel moment zien wie de betreffende inhoud met wie heeft uitgewisseld. Meer informatie over deze tool vindt u op www.tynt.com.

Toegang tot het geheugen van uw computer (gebruik van cookies) 

Zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken wij cookies uitsluitend om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten, bijv. om bezoekers die onze webpagina’s herhaaldelijk bezoeken, te identificeren. Ze worden op uw computer opgeslagen en daar door ons weer opgevraagd. Zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden tijdens deze processen door ons geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen; zo wordt uw IP-adres afgekort, zodat er geen link naar uw persoon kan worden gelegd. Bovendien verzamelen en bewaren wij alleen gegevens over de door u gekozen opties (bijv. taalversies, nationale pagina’s, b2b- of b2c-aanbiedingen), product-ID’s uit memolijst of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek enz. Via uw browserinstellingen kunt u te allen tijde beslissen dat u geen cookies wilt ontvangen of de op uw computer opgeslagen gegevens verwijderen. Als wij cookies willen gebruiken voor de behoeftegerichte optimalisatie van ons aanbod en onze reclame, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Op gebruik gebaseerde online reclame

Door middel van op gebruik gebaseerde online reclame (zgn. remarketing/targeting) kunnen wij u bij marketingactiviteiten anoniem identificeren en bij een doelgroep indelen, om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Bij uw bezoek aan onze website wordt hiervoor een cookie op uw computer geplaatst. Hiermee registreren wij informatie over uw activiteiten op de door u bezochte websites (bijv. aangeklikte reclamebanners, subpagina’s, surfgedrag enz.). Op basis van deze gegevens creëren wij een gebruiksprofiel onder een pseudoniem. Dit gebruiksprofiel maakt geen koppeling aan uw persoon en identiteit mogelijk.
Op basis van uw interesses wordt bij uw bezoek aan websites van andere aanbieders een doelgerichte plaatsing van voor u interessante reclame mogelijk gemaakt. U kunt uw toestemming hiervoor natuurlijk op elk moment in uw browserinstellingen voor de toekomst intrekken door de betreffende cookies uit te schakelen.

Externe dienstverleners 

Bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens worden wij gedeeltelijk geholpen door geselecteerde dienstverleners, die zich in overeenstemming met hun opdracht tegenover ons streng aan de voorschriften houden en die wij voor de aanvang van hun dienstverlenende activiteit en ook daarna regelmatig controleren.

Gegevens verwijderen

Voor zover in deze informatie over de gegevensbescherming niet anders is bepaald, verwijderen wij uw persoonsgegevens ten laatste drie maanden nadat het doel waarvoor ze werden opgeslagen, is vervallen, tenzij wij wettelijk tot een langere opslag verplicht zijn.

Gegevensminimalisatie 

Persoonsgegevens slaan wij in overeenstemming met de principes van gegevensminimalisatie slechts op zolang dit noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn). Zodra het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is of de bewaartermijn verstreken is, blokkeren of verwijderen wij de gegevens.

Uw recht van inzage en bezwaar en uw recht op rectificatie, blokkering en wissing 

U hebt recht van inzage in de over de over uw persoon opgeslagen gegevens en recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Uitzonderingen: het gaat om de voorgeschreven opslag van gegevens voor de zakelijke transactie of de gegevens vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar privacy@hansgrohe.com

Indien u nog vragen hebt over de gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan beantwoorden wij deze graag. U kunt ons bereiken op het e-mailadres privacy@hansgrohe.com of onder de contactgegevens in het colofon.

Om met een gegevensblokkering rekening te kunnen houden, is het noodzakelijk de gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand op te slaan. Indien geen wettelijke bewaarplicht bestaat, kunt u ook de wissing van uw gegevens eisen. Anders zullen wij de gegevens blokkeren, indien u dat wenst. 

Uw rechten en contactpersoon 

Naast bovengenoemde rechten hebt u te allen tijde het recht informatie te vragen over de over u opgeslagen gegevens en kunt u foutieve gegevens altijd laten corrigeren of verwijderen. Met uw bezwaren, vragen, verzoeken tot informatie of verwijdering, klachten enz. kunt u terecht bij: 

Hansgrohe SE
Ingo Lorenz
Auestr. 5-9
D-77761 Schiltach